Svetski bol.
Emira / 17 / Bosna i Hercegovina


"Don’t compare your Chapter 1 to someone else’s Chapter 20."- “Šta ti je?”- Ništa.- Samo me boli jedno Sarajevo.

sanjarsameseca:

Dakle, najdraži niz riječi u ikadašnjici! 


Neke daljine mogu da preživim samo pisajući tebi, o tebi.

sanjarsameseca:


theme credit
classy-lovely